Coleophora stramentella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Suire (1961a; materiaal uit Oostenrijk, getekend door Klimesch)

Coleophora stramentella case

from Suire (1961a; material from Austria, drawn by Klimesch)

zak Opvallend gedrongen buisvormige zijden zak met een mondhoek van 45°.

case Strikingly thick-set tubular silken case with a mouth angle o4 45°.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Astragalus onobrychis.

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië en Oostenrijk tot het Griekse vasteland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Czechia and Austria to the mainland Greece (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Baldizzone (1982c), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Klimesch (1958c), Nel (1992c), Suire (1961a).

13/03/2011