Coleophora strutiella Glaser 1975

Lepidoptera, Coleophoridae

Gypsophila struthium, Spanje; uit Glaser (1975b)

Coleophora strutiella case

Gypsophila struthium, Spain; from Glaser (1975b)

Gypsophila struthium, Spanje, Almería, Sorbas, oude gipsgroeve: lege zak; © Pete & Ginny Clarke

Coleophora strutiella vacated case

Gypsophila struthium, Spain, Almería, Sorbas, old gypsum quarry; © Pete & Ginny Clarke

bezette zak

Coleophora strutiella tenanted case

tenanted case

vraatbeeld: de uiterste top van de bladeren zijn niet leggegeten.

Coleophora strutiellafeeding signs

feeding signes: the very tip of the leaves is not eaten out.

zak Driekleppige, licht geelbruine buisvormige zijden zak van 6.5-8 mm met een mondhoek van 35°; bij de meeste exemplaren gapen de kleppen ietwat.

mijn Trivalved, light yellow brown, tubular silken case of 6.5-8 mm with a mounth angle of 35°; in most specimens the valves are somewhat gaping.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Gypsophila struthium.

fenologie Volgroeide zakken gevonden eind-mei, begin-juni.

phenology Full grown cases were found end-May, early June.

verspreiding binnen Europa Spanje.

distribution within Europe Spain.

literatuur

references

Glaser (1975b).

27/04/2012