Coleophora svenssoni Baldizzone 1985

Lepidoptera, Coleophoridae

normale zak, Belianske Tatras; uit Marek & Krampl (1990a)

Coleophora svenssoni case

normal case, Belianske Tatras; uit Marek & Krampl (1990a)

afwijkende zak, achtereind omhooggebogen

aberrant case, rear end upturned

mijn Heel slordige groengele tot bruinige lapjeszak van 6-8 mm; achtereind sterk naar beneden gekromd. Mondhoek 0-10°.

mine Very untidy greenish yellow to brownish lobe case of 6-8 mm; rear end strongly curved downwards. Mouth angle 0-10°.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Astragalus alpinus, frigidus; Hedysarum hedysaroides; Oxytropis halleri.

fenologie Waarschijnlijk een tweejarige ontwikkeling.

phenology Development probably in two years.

verspreiding binnen Europa Lapland, Alpen, Karpaten.

distribution within Europe Lappland, Alps, Carpathians.

opmerkingen Gebergtesoort.

notes Mountain species.

literatuur

references

Marek & Krampl (1990a).

modif. 18.v.2010