Coleophora tauricella Staudinger, 1880

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Lichtbruine, buisvormige, driekleppige zak van 13 mm met een mondhoek van ca 50°; de zak is op doorsnede opvallend driehoekkig. Of de zak van zijde of van bladmaeriaal is wordt niet vermeld en is uit de illustratie niet op te maken.

case Light brown, tubular, trivalved case of 13 mm with a mouth angle of c. 50°; in transverse section the case is conspicuously triangular. It is not stated whether the case is made of silk or leaf material, and the illustration does not help.

waardplanten: Boraginaceae, monofaag

hostplants: Boraginaceae, monophagous

Echium.

verspreiding binnen Europa Croatië, Griekenland (Fauna Europaea, 2010)

distribution within Europe Croatia, Greece (Fauna Europaea, 2010)

opmerkingen De levenswijze van de larve is niet bekend.

notes The biology of the larva is unknown.

literatuur

references

Baldizzone (1983a,c).

12/08/2010