Coleophora telonica Nel, 1991

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Grijze, samengestelde bladzak van ca 9 mm, opgebouwd uit 3-5 uitgemijnde bladstukjes, die schuin achter elkaar zijn geplaatst; mondhoek 50-60°.

case Greyisch composite leaf case of c. 9 mm, built from 3-5, obiquely placed, mined leaf fragments; mouth angle 50-60°.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Hormathophylla spinosa.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk.

distribution within Europe Southern France.

literatuur

references

Baldizzone, van der Wolf & Lanfry (1999a), Nel (1991a).

09/02/2017