Coleophora texanella Chambers, 1878

Lepidoptera, Coleophoridae

Cyprus, Nikokleia, det. Georgio Baldizzone © Ian Barton

Colephora texanella: case

Cyprus, Nikokleia, det. Georgio Baldizzone © Ian Barton

zak buisvormige zijden zak. De larve voedt zich met de zich ontwikkelende zaden, is dus geen bladmineerder, en staat nog op deze site omdat aanvankelijk het vermoeden bestond dat het wel om een bladmineerder zou gaan.

case tubular silken case. The larva feeds upon the developing seeds. It is not a leaf miner, and in fact should not be on this website; however, for a while its biology was unknown and a leaf mining habit could not be excluded.

waardplanten: Portulacacea, monofaag

hostplants: Portulacacea, monophagous

Portulaca oleracea.

verspreiding binnen Europa: van Sicilië en Italië tot de Peloponnesos en Cyprus. Waarschijnlijk is het een Noordamerikaanse soort die in Zuid-Europa geïntroduceerd is (de waardplant is een onkruid).

distribution within Europe: from Sicily and Italy to the Peloponnisos and Cyprus. It probably is a North-American species that has been introduced into southern Europe (the host plant is a weed).

larve beschreven door Baldizzone & Nel (2009a).

larva described by Baldizzone & Nel (2009a).

synoniemen Coleophora coxi Baldizzone & van der Wolf, 2007.

synonyms Coleophora coxi Baldizzone & van der Wolf, 2007.

literatuur

references

Baldizzone & Nel (2009a), Baldizzone & van der Wolf (2007a), Bucheli, Landry & Wenzel (2002a), Landry ao (2013a), Richter & Pastorális (2015a), van der Wolf (2010a).

15/05/2017