Coleophora thurneri Glaser 1969

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora thurneri case

from Toll (1962a)

mijn Bruinige, zeer dunne, buisvormige zijden zak van 10-11 mm met een mondhoek van 45°.

mine Brownish, very thin, tubular silken case of 10-11 mm with a mouth angle of 45°.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia alba.

De vermelding door Glaser (1969a) van Moehringia is niet juist gebleken. Hierop zaten slechts vastgesponnen zakken met poppen; de larven waren van de werkelijke waardplant afgedwaald (Baldizzone & Buvat, 1983a).

The statement by Glaser (1969a), Moehringia were the hostplant, has turned out to be incorrect. Only cases with pupae were found attached to this plant; the larvae had strayed from their real hostplant (Baldizzone & Buvat, 1983a).

fenologie Larven gevonden in midden-mei.

phenology Larvae found in mid-May.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Italië, Kroatië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South-France, Italy, Croatia (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen De zak was, onder de naam thurneri, al afgebeeld door Toll (1962a), maar niet beschreven. Pas door de beschrijving door Glaser (1968a) kreeg de naam zijn nomenclatorische beschikbaarheid.

notes The case was, under the name thurneri, illustrated already by Toll (1962a), but not described. Only the description by Glaser (1968a) gave the name its nomenclatural availability.

literatuur

references

Baldizzone (1992a, 2004a), Baldizzone & Buvat (1983a)m Baldizzone, Nel & Sutter (1992a), Glaser (1968a), Richter & Pastorális (2015a), Toll (1962a).

15/05/2017