Coleophora tolli Klimesch, 1951

Lepidoptera, Coleophoridae

Thymus, Oostenrijk, Steiermark; uit Klimesch (1951d)

Coleophora tolli case

Thymus, Austria, Styria; from Klimesch (1951d)

uit Toll (1962a)

Coleophora tolli case

from Toll (1962a)

zak Driekleppige, buisvormige zijden zak van 8-9.5 mm met een mondhoek van ca 30°. De zak is lichtbruin en heeft een aantal vage lengtelijnen. De mijntjes zijn aanvankelijk heel klein, maar later worden de blaadjes geheel uitgemijnd.

De zakken zijn niet te onderscheiden van die van C. thymi; de larven van beide soorten zijn niet beschreven.

case Trivalved tubular silken case of 8.9.5 mm with a mouth angle of c. 30°. The case is light brown and has a number of indistinct length lines. The mines are quite small at first, but later the leaves are completely mined out.

The cases cannot be distinguished from those of C. thymi; of neither species the larvae have been described.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Thymus.

fenologie Larven vanaf het najaar tot in juni.

phenology Larvae from autumn till June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot de Pyreneeën en Italië, en van Frankrijk tot Slowakijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Germany to the Pyrenees and Italy, and from France to Slovakia (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Baldizzone (2000a), Baldizzone & Nel (2003a), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Hering (1957a), Klimesch (1951d), Schmid (2011a), Toll (1962a).

17/12/2012