Coleophora tricolor Walsingham, 1899

Lepidoptera, Coleophoridae

zak De jonge larve vreet aan het vruchtbeginsel in een bloemetje van Acinos arvensis, en gebruikt de kelk ervan als eerste zak. Nog voor de overwintering stapt de larve over op het mineren van gras. De larve leeft dan in een tweekleppige buisvormige bladzak van ca 9 mm, met een mondhoek van ca 25°.

case The young larva eats the receptacle out of a floret of Acinos arvensis, and uses the calyce as its first case. Even before the onset of winter it switches to grasses. The larva then lives in an ochraceous, bivalved, tubular leaf case of c. 9 mm, with a mouth angle of c. 25°.

waardplanten als bladmineerder: Poaceae, oligofaag

hostplants as leaf miners: Poaceae, oligophagous

Geen grassen met name genoemd.

No grass species mentioned specifically.

fenologie Larve van september tot juni, juli.

phenology Larva from September till June, July.

BENELUX

niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Engeland; Emmet ea (1996a) noemen nog een waarneming iun Zwitserland, maar die is niet overgenomen in de Fauna Europaea (2009). Recentelijk door Baldizzone, Nel & Landry (2014a) vermeld uit Frankrijk een Griekenland.

distribution within Europe Britain; Emmet ao (1996a) refer to an collection made in Switzerland, but that is not accepted by the Fauna Europaea (2009). Recently reported ftom France and Greece by Baldizzone, Nel & Landry (2014a).

opmerkingen Ook in Engeland uiterst zeldzaam.

notes Also in Britain extremely rare.

literatuur

references

Baldizzone, Nel & Landry (2014a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hagget (2000a).

04/07/2016