Coleophora uliginosella Glitz, 1872

Lepidoptera, Coleophoridae

mijn De larve leeft in een zijden buis, waar een uitgemijnd en verdord blad omheen gevouwen is.

mine The larva lives in a silken tube, around which a mined and withered leaf has untidily been folded.

waardplanten: Ericaceae, nauw monofaag

hostplants: Ericaceae, narrowly monophagous

Vaccinium uliginosum.

fenologie Larven zijn al in de herfst volgroeid (Toll, 1962a).

phenology Larvae full-grown already in autumn (Toll, 1962a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-laden (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot de Pyreneeën en Italie, en van Frankrijk tot de Baltische Staten en Polen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to the Pyrenees and Italy, and from France to the Baltic States and Poland (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1957a), Patzak (1974a), Sønderup (1949a), Toll (1962a).

modif. 13.vii.2009