Coleophora valesianella Zeller 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora valesianella case

from Toll (1962a)

C. giraudi; uit Toll (1962a)

Coleophora valesianella case

C. giraudi; from Toll (1962a)

zak Witte pistoolzak, geheel omhuld met een doorschijnend, schuimig pallium van zijden schubjes. In tegenstelling tot bij C. vicinella reikt het pallium tot de mondrand, en is het wit.Mondhoek ca 45°.

Gewoonlijk mineert de larve alle deelblaadjes van een blad uit alvorens verder te gaan, waardoor de mijn sterk opvalt.

case White pistol case, covered all over with a translucent, foam-like pallium of silken scales; mouth angle about 45°. Contrary to C. vicinella the pallium reaches down to the mouth, and is white in colour.

Generally the larva mines all leaflets of a leaf, before moving on, which makes it quite conspicuous.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Astragalus monspessulanus, sempervirens; Hippocrepis.

Een verwijzing naar Dorycnium suffruticosum door Chrétien (1926a, als C. giraudi) berust waarschijnlijk op een vegissing.

A reference to Dorycnium suffruticosum by Chrétien (1926a, as C. giraudi) probably is erroneous.

fenologie Larven van de herfst tot mei het jaar erop Hering (1957a).

phenology Larvae from autumn till spring the following year (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa, zuidelijk van Frankrijk - Oostenrijk - Roemenië; ook Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, south of France - Austria - Romania; also Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Chrétien (1927a) en Suire (1961a).

larva Described by Chrétien (1927a) and Suire (1961a).

synoniemen Coleophora giraudi Ragonot, 1874.

synonyms Coleophora giraudi Ragonot, 1874.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1987b, 1990b, 1996a), Baldizzone & Nel (1992a, 1993c), Burmann (1979a, 1992a), Chrétien (1926a, 1927a), Hering (1957a), Nel (1992b,c), Suire (1961a), Toll (1962a).

08/02/2017