Coleophora vibicella (Hübner, 1813)

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1952a)

Coleophora vibicella case

from Toll (1952a)

Genista tinctoria, Frankrijk, dép. Ardennes, Givet, site du Fort Condé © Stéphane Claerebout

Coleophora vibicella: case on Genista tinctoria

Genista tinctoria, France, dép. Ardennes, Givet, site du Fort Condé © Stéphane Claerebout

detail met het pallium

Coleophora vibicella: case on Genista tinctoria

detail showing the pallium

dorsaal beeld

Coleophora vibicella: case on Genista tinctoria

dorsal view

jongere zak

Coleophora vibicella: case on Genista tinctoria

younger case

vraatbeeld

Coleophora vibicella: damage to Genista tinctoria

feeding pattern

zak Larve in een enorme (19 mm) glanzend zwarte buisvormige zijden zak; de mondhoek is 60°. Het eind van de zak is sterk ingerold (rest van de jeugdzak) en heeft een onduidelijke pallium.

case Larva in a huge (19 mm) shining black tubular silken case; mouth angle 60°. The end of the case is strongly rolled in (remnant of the youth case) and bears a small pallium.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Genista sagittalis, tinctoria; Vicia.

fenologie De larven zijn omstreeks eind juni volgroeid (Emmet ea, 1996a).

phenology The larvae are full grown around end June (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa ten zuiden van de lijn Engeland - Ukraïne; niet in Ierland, mogelijk ontbrekend in het Balkan-Schiereiland (Fauna Europea, 2009).

distribution within Europe Europe south of the line Britain - Ukraine; not in Ireland, possibly missing in the Balkan Peninsula (Fauna Europea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a) en Emmet ea (1996a).

larva Described by Suire (1961a) and Emmet ao (1996a).

synoniemen Coleophora brunneella Müller-Rutz, 1922.

synonyms Coleophora brunneella Müller-Rutz, 1922.

opmerkingen Soort van warme, droge terreinen.

notes Species of xerothermic situations.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1991b, 2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935a) Burmann (1992a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (2012a), Kasy (1965a, 1985a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (199a), Kvičala (1938a), Nel (1992c), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), Patzak (1974a,b), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Seven (2006a), Skala (1951a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a).

02/04/2017