Coleophora vicinella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1952a)

Coleophora vicinella case

from Toll (1952a)

zak Okergele pistoolzak met scherpe, schuin naar achter-onder lopende richeltjes en een duidelijke ventral kiel. Het pallium bedekt ongeveer 3/4 van de zak en heeft aan de achterzijde een paar vleugelachtige uitsteeksels; het bestaat in feite uit twee delen. Het is sterk opgeblazen en heeft een geschulpte oppervlaktestructuur; de kleur is aanvankelijk geelwit, maar is uiteindelijk bruin of zelfs zwart. Mondhoek 45°.

De wat oudere larve maakt geen vlekmijnen meer, maar eet, aan boven- of onderkant, al het bladweefsel weg behalve de dikkere nerven.

case Ochreous pistol case with many sharp obliquely backwards-downward running ridges and a sharp ventral keel. The pallium covers about three quarter of the case and has a pair of winglike extensions in its rear; in fact, int consists of two parts. It is strongly inflated, and has a scalloped surface structure; the colour is yellowish white at first, but brown or even black later. Mouth angle 45°.

The somewhat older larva does no longer make fleck mines, but eats, form above or below, all leaf tissue except the stronger veins.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag (?)

hostplants: Fabaceae, oligophagous (?)

Astragalus; Coronilla; Dorycnium; Galega; Medicago falcata, sativa.

De synonieme C. gypsophilae zou leven op Gypsophila paniculata; mogelijk is hier sprake van xenofagie.

The synonymous C. gypsophilae is reported to live on Gypsophila paniculata; perhaps this was case of xenophagy?

fenologie Larven van de herfst to mei eropvolgend.

phenology Larvae from autumn till May the next year.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Zuidelijk van de lijn Frankrijk - Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South of the line France - Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve, pop Vooral de larve wordt uitvoerig besproken door Chrétien (1926a).

larva, pupa Especially the larva is extensively described by Chrétien (1926a).

synoniemen Coleophora gypsophilae Christoph, 1862.

synonyms Coleophora gypsophilae Christoph, 1862.

literatuur

references

Baldizzone (1979a), Baldizzone & Nel (1993c), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Chrétien (1926a, 1927a), Hering (1957a), Kasy (1987a), Nel (1992b,c), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a).

16/01/2017