Coleophora virgatella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1952a)

Coleophora virgatella case

from Toll (1952a)

zak Gekromde, donkerbruine lapjeszak, waarvan de bladfragmenten slordig in alle richtingen uitstaan; mondhoek ca 45°.

case Curved, dark brown lobe case, of which the lobes untidily stick in every direction; mouth angle c. 45°.

waardplanten: Lamiaceae, oligofaag (?)

hostplants: Lamiaceae, oligophagous (?)

Salvia glutinosa, pratensis; Stachys.

Door Toll (1952a) en sommige auteurs na hem ook opgegeven van Achillea en Globularia; het is twijfelachtig of dit structurele relaties betreft.

Also reported from Achillea and Globularia by Toll (1952a) and some later authors; it is uncertain if this represents structural relations.

fenologie Larven van het najaar tot mei daarop volgend (Hering, 1957a).

phenology Larvae from autumn till May next year (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE niet waargenomen (Baldizzone & van der Wolf, 2000a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE not recorded (Baldizzone & van der Wolf, 2000a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland; ook in Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany and Poland to the Pyrenees, Italy, and Greece; also in South Russia (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Baldizzone (1983c), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Hering (1957a), Huemer (2002a), Kasy (1965a, 1983a, 1985a), Klimesch (1958c), Kuchlein & Donner (1993), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Maček (1999a), Nel (1992c), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a).

16/01/2017