Coleophora vitisella Gregson, 1856

Lepidoptera, Coleophoridae

Vaccinium vitis-idaea, België; prov. Luik, Eupen, Brackvenn; © Jean=Yves Baugnée

Coleophora vitisella case

Vaccinium vitis-idaea, Belgium; prov. Liège, Eupen, Brackvenn; © Jean=Yves Baugnée

gemineerd blad, bovenzijde

Coleophora vitisella mine

mine leaf, upperside

gemineerd blad, onderzijde

Coleophora vitisella mine

mined leaf, underside

mijnen in doorvallend licht

Coleophora vitisella mine

mines, lighted from behind

zak Grijszwarte buisvormige samengestelde bladzak van 5-6 mm. De zak is opgebouwd uit een groot aantal ringetjes (elk gesneden uit de onderepidermis van de waardplant). Het achtereind van de zak is gekromd als het handvat van een wandelstok. De mondhoek is 45°. De larve verpopt zich in de zak aan de bovenzijde van het blad.

De larve doet twee jaar over zijn ontwikkeling, met een diapause in de voorzomer, wanneer de plant nieuw blad moet vormen. In het eerste jaar bestaat de zak alleen nog uit het sterk gekromde deel van de volgroeide zak.

case Greyish black tubular composite leaf case of about 5-6 mm. The case is composed of numerous rings, each cut out of the lower epidermis of the hostplant. The rear end is strongly curved, like the handle of a walking stick. Mouth angle 45°. The larva pupates in its case at the upperside of the leaf.

The development of the larva takes two years, with a diapause in early summer, when the plant develops new foliage. In the first year the cases consists only of the strongly curved part of the complete case.

waardplanten: Ericaceae, oligofaag

hostplants: Ericaceae, oligophagous

Pyrola; Vaccinium vitis-idaea.

Voorkomen op Potentilla (Comarum) is xenofagie (Hering, 1957a).

Buhr (1937a) meldt uit Mecklenburg ook voorkomen op Vaccinium oxyoccus.

Occurrence on Potentilla (Comarum) is xenophagy (Hering, 1957a).

Buhr (1937a) mentions in Mecklenburg also occurrence on Vaccinium oxyoccus.

fenologie Volgroeide larven in september-april (Emmet ea, 1996a).

phenology Full-grown larvae in September - April (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera,nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera,nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Nord-Rusland tot de Pyreneeën en Italië, en van Engeland tot Polen en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Rusiia yto the Pyrenees and Italy, and from Britain to Romania.

literatuur

references

Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Buhr (1935b, 1937a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kuchlein & Donner (1993a), Landry ao (2013a), Patzak (1974a), Kuchlein & de Vos (1999a), Michaelis (1954a, 1983a), Nel (1992c), Razowksi (1990a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Toll (1962a).

08/02/2017