Coleophora wockeella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora wockeella case

from Toll (1962a)

zak Donkerbruine, tweekleppige, samengestelde bladzak, ca 10 mm lang, opgebouwd uit 6-8 ringetjes.

Met betrekking tot de mondhoek schrijft Hering (1957a) dat deze zeer scherp is, zodat de zak bijna vlak op het blad ligt. Suire (1961a) copiëert Hering's afbeelding van de zak, maar spreekt van een mondhoek van 45-50°. Ook de mondhoek van Toll's (1962a) afbeelding hierboven is ongeveer 45°. Emmet ea (1996a) tenslotte herhalen Hering's uitspraak, schrijven in overeenstemming daarmee van een mondhoek van 20°, maar geven een overigens prachtige afbeelding van een zak die onder een hoek van ca. 70° bijna recht op het blad staat.

case Dark brown, bivalved, composite leaf case, about 10 mm long, and composed of 6-8 ringlets.

Hering (1957a) writes about the mouth angle that this is very sharp, causing the case to lie almost flat on the leaf. Suire (1961a) copies Hering's drawing of the case, but attributes to it an angle of 45-50°. Also the mouth angle in Toll's (1962a) illustration (above) is c. 45°. Finally Emmet ao (1996a) repeat Hering's statement, write accordingly of an angle of 20°, but then present an otherwise splendid drawing of a case that with about 70° stands nearly vertically on the leaf.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Stachys officinalis.

In de literatuur wordt nog een aantal, zeer uiteenlopende, waardplanten genoemd (Echium, Marrubium, Ranunculus acer, Salix); waarschijnlijk gaat het telkens op van hun waardplant afgedwaalde larven.

In the literature several more, widely divergent, hostplants are mentioned (Echium, Marrubium, Ranunculus acer, Salix); probably each case can be discounted as a larva that has strayed from its hostplant.

fenologie Herfst tot midden mei (Emmet ea, 1996a).

phenology Autumn till mid-May (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Letland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Albanië, en van Engeland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Latvia to the Iberian Peninsula, Italy, and Albania, and from Britain to South Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a) , Buhr (1937a), Chalmers-Hunt & Emmet (1971a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1936b, 1957a).Nel (1992b), Patzak (1974a,b), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a).

01/04/2017