Coptodisca lucifluella (Clemens, 1860)

Lepidoptera, Heliozelidae

mijn Ovipositie, middels een legboor, in de onderzijde van het blad. Van hier ontwikkelt zich een vrij klein voldiep blaasmijntje, met een centrale dichte klomp frass. De volgroeide larve maakt aan de rand van de blaas een ovale uitsnede, en laat zich daarin gesandwiched op de grond vallen voor de verpopping.

mine Oviposition, by way of an ovipositor, at the underside of a leaf. From here a rather small full depth blotch develops with a dark central accumulation of frass. The full grown larva makes an oval excision a the margin of the blotch, and thus suandwiched drops to the ground for pupation.

waardplanten: Betulaceae, Juglandaceae, nauw polyfaag

hostplants: Betulaceae, Juglandaceae, narrowly polyphagous

Juglans nigra, regia.

In de Verenigde Staten op verscheidene Carya spec.

In the United States on several Carya spec.

fenologie In Italië drie generaties per jaar. De soort overwintert als volgroeide larve.

phenology Three generations per year in Itay. The species hibernates as mature larva.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa Noord-Amerikaanse soort, die in 2010 voor het eerst in Europa werd gezien, in Italië; daar nu een schadelijke invasieve soort.

distribution within Europe North American species, that was found for the first time in Europe (Italy), in 2010; there it is now a hazardous invasive.

synoniemen toen de soort voor het eerst opdook in Italië werd de soort, onder voorbehoud, gedetermineerd als C. juglandiella (Chambers, 1874). Pas in het artikel van Bernardo ea (2015a) werd de correcte naam gegeven.

synonyms when the species turned up in Italy it was first provisionally identified as C. juglandiella (Chambers, 1874). Only in the paper by Bernardo ao (2015a) the correct identification was given.

literatuur

references

Bernardo, van Nieukerken, Sasso, Gebiola, Gualtieri & Viggiani (2015a), Bernardo, Sasso, Gebiola & Viggiani (2011a).

05/02/2015