Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Tischeriidae

Rosa spec., België, prov. Namen, Han-sur-Lesse, la grande Tinémont

Coptotriche angusticollella mines

Rosa spec., Belgium, prov. Namur, Han-sur-Lesse, la grande Tinémont

mijn Witte, bovenzijdige blaasmijn, die vaak een heel blaadje kan beslaan. Volgroeide mijnen trekken samen en een blaadje vouwt dan om de hoofdnerf dicht. Bijna alle frass wordt naar buiten gewerkt door een gaatje in de epidermis. Vaak verscheidene mijnen in een (samengesteld) blad. Verpopping in de mijn.

mine Whitish, upper-surface blotch, often occupying an entire leaflet. Fully developed mines strongly contract, and the leaflet doubles along the midrib. Almost all frass is ejected through a hole in the epidermis. Often several mines in a (composite) leaf. Pupation external.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rosa x barboniana, canina, centifolia, x damascena, gallica, pendulina, rubiginosa, sempervirens, tomentosa, virginiana.

fenologie Bivoltien. Larven in juni-juli en eind augustus-september (van Frankenhuyzen & Freriks, 1957a).

Volgens Hering (1957a) overwintert de larve in de mijn, en vindt de verpopping pas plaats in het voorjaar. Dat is niet onverkort juist: de hier afgebeelde pop werd midden juli gevonden in een vers (niet overwinterd) blad.

phenology Bivoltine. Larvae in June - July and again in late August - September (van Frankenhuyzen & Freriks, 1957a).

Hering (1957a) writes that the larva hibernates in the mine, and pupates only in spring. This is not unconditionally true: the pupa depicted here was found in mid-July in a fresh (not hibernated) leaf.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, maar ontbreekt in Ierland en is schaars of ontbrekend in het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all Europe, but is missing in Ireland, and rare or absent in the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Emmetia, Tischeria angusticollella.

synonyms Emmetia, Tischeria angusticollella.

literatuur

references

Beiger (1979a), Bengtsson (2008a), Buhr (1936a, 1964a), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Csóka (2003a), Drăghia (1971a), Emmet (1983b), van Frankenhuyzen & Freriks (1975a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hellers (2016a), Hering (1932a,e,g, 1936b, 1957a), Huemer (1988a, 2012a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a), Kasy (1965a), Klimesch (1950c, 1957a, 1958c), Klimesch & Skala (1936b), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), ME & MA Kurz (2007a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934d), Leutsch (2011a), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), van Nieukerken (2006a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Skala (1941a, 1951a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Starý (1930a), Stolnicu (2007a, 2008a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Toll (1959b), Ureche (2010a), Zoerner (1969a).

07/04/2017