Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Tischeriidae

Prunus cerasus, België, prov. Luik, Huy; © Jean-Yves Baugnée

Coptotriche gaunacella mine

Prunus cerasus, Belgium, prov. Liège, Huy; © Jean-Yves Baugnée

mijn in doorzicht, met larve

Coptotriche gaunacella mine

mine, lighted from behind, with larva

mijn Bovenzijdige blaasmijn. De binnenwand is met veel spinsel bekleed is, wat de mijn een witte kleur geeft en waardoor de mijn zich samentrekt en de randen van het blad naar boven worden getrokken. De mijn kan hierdoor bijna geheel aan het zicht worden onttrokken. Alle frass wordt uit de mijn verwijderd. Verpopping in de mijn.

mine Upper-surface blotch. The inner wall is lined with much silk, giving the mine a white colour. The silk also causes the mine to contract, pulling the leaf margins upwards; the mine can be almost completely hidden from view in this way. All frass is ejected from the mine. Pupation within the mine.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus cerasifera, cerasus, domestica & subsp. insititia, persica, spinosa.

fenologie Larven in september, october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in September, October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (van Nieukerken, 2006a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (van Nieukerken, 2006a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyreneeën, Corsica, Italië en Griekenland, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Sweden tot the Pyrenees, Corsica, Italy, and Greece, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

pop Zie Grandi (1929a, 1931a, 1933a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Grandi (1929a, 1931a, 1933a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Emmetia, Tischeria gaunacella.

synonyms Emmetia, Tischeria gaunacella.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Buhr (1936a), Buszko & Beshkov (2004a), Drăghia (1968a,b, 1970a, 1971a), Emmet (1983b), Grandi (1929a, 1931a, 1933a), Hering (1932g, 1957a), Huemer (1988a), Kasy (1983a, 1987a), Klimesch (1957a, 1958c), Klimesch & Skala (1936b), Lhomme (1934c), Maček (1999a), van Nieukeren (2006a), Patočka & Turčáni (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), Sefrová (2005a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Stolnicu (2007a, 2008a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Toll (1959b)m Wieser (2005a).

07/04/2017