Coptotriche longiciliatella (Rebel, 1896)

Lepidoptera, Tischeriidae

Rubus ulmifolius, Tenerife; uit Klimesch (1977a)

Coptotriche longiciliatella mine

Rubus ulmifolius, Teneriffa; from Klimesch (1977a)

mijn Langerekte, bovenzijdige blaasmijn. De mijn is van binnen geheel mnet spinsel bekleed en daardoor licht in de lengte samengetrokken. Verpopping in de mijn.

mine Elongated upper-surface blotch. The interior is densely lined with silk, which causes the mine to pucker lengthwise. Pupation within the mine.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Rubus ulmifolius.

fenologie Larven van het najaar tot april.

phenology Larvae from autumn till April.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden.

distribution within Europe Canary Islands.

synoniemen Tischeria longiciliatella.

synonyms Tischeria longiciliatella.

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1977a).

modif. 9.ix.2009