Coptotriche szoecsi (Kasy, 1961)

Lepidoptera, Tischeriidae

mijn Bovenzijdige blaasmijn; in de mijn wordt spinsel afgezet, waardoor de mijn wat oprimpelt. Frass wordt uit de mijn verwijderd. Verpopping binnen de mijn.

mine Upper-surface blotch; the inside is lined with silk that, when contracting, causes the mine to pucker somehwat. Frass is ejected out of the mine. Pupation within the mine.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Sanguisorba officinalis.

fenologie Larven in augustus-september.

phenology Larvae in August - September.

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Oostenrijk, Slowakijë, Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Germany, Poland, Austria, Slovakia, Hungary (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Tischeria szoecsi.

synonyms Tischeria szoecsi.

opmerkingen Op planten op zeer natte stabndplaatsen.

notes On plants in very wet situations.

literatuur

references

Buszko (1987a), Hering 1957a # 4579), Kasy (1961a, 1965a, 1969a, 1985a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a, 1981a).

15/01/2017