Coptotriche tantalella (Walshingham, 1907)

Lepidoptera, Tischeriidae

Sanguisorba minor subsp.magnolii, Tenerife; uit Klimesch (1977a)

Coptotriche tantalella mine

Sanguisorba minor subsp.magnolii, Teneriffa; from Klimesch (1977a)

mijn Kort gangetje, overgaand in een grote voldiepe blaasmijn. Alle frass vordt naar buiten gewerkt. De larve verhuist enige malen naar een nieuw blaadje. Verpopping binnen de mijn.

mine Short corridor, widening into a large full-depth blotch. All frss is ejected from the mine. The larva regularly moves to a new leaflet. Pupation within the mine.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Bencomia caudata; Sanguisorba verrucosa.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden.

distribution within Europe Canary Islands.

larve Egaal bleekgeek, kop donkerbruin.

larva Uniformly pale yellow, head capsule dark brown.

synoniemen Tischeria tantalella.

synonyms Tischeria tantalella.

literatuur

references

Klimesch (1977a).

09/02/2017