Cosmopterix attenuatella (Walker, 1864)

Lepidoptera, Cosmopterigidae

mijn Blaasmijn die afdaalt van dichtbij de bladtop, en die de hele bladbreedte inneemt. Oude delen van de mijn bruin en verschrompeld, jonge delen geel. Frass zwart. Verpopping in de mijn, in een langerekte witte cocon.

mine Blotch that descends from close to the tip of the leaf, occupying the entire width of the leaf. Older parts brown and shriveled, youngest parts yellow. Frass black. Pupation within the mine, in an elongate white cocoon.

waardplanten: Cyperaceae, oligofaag

hostplants: Cyperaceae, oligophagous

Cyperus rotundus; Scirpus.

fenologie Waarschijnlijk twee generaties.

phenology Probably bivoltine.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, Madeira.

distribution within Europe Canary Islands, Madeira.

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Koster & Sinev (2003a).

12/06/2010