Cosmopterix coryphaea Walsingham, 1908

Lepidoptera, Cosmopterigidae

mijn Gangmijn, naar boven toe verwijdend tot een langgerekte blaas. De meeste frass is verzameld in het oudste, onderste deel van de mijn; een ander deel wordt naar buiten gewerkt. Verpopping in de mijn.

mine Gallery, widening upwards into an elongate blotch. Most frass is piled in the older, lower section of the mine; part of it is ejected. Pupation internal.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophgous

Phragmites australis.

fenologie Waarschijnlijk twee generaties per jaar.

phenology Probably two generations per year.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, Middellandse Zee-gebied van Spanje tot Cyprus (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Canary Islands, Mediterranean region from Spain to Cyprus (Fauna Europaea, 2011).

synoniemen Cosmopterix donatellae Mariani, 1932; C. formosa Amsel, 1935.

synonyms Cosmopterix donatellae Mariani, 1932; C. formosa Amsel, 1935.

literatuur

references

Hering (1957a), Koster & Sammut (2006a), Koster & Sinev (2003a).

18/02/2011