Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861

Lepidoptera, Cosmopterigidae

mijn Langgerekte, tamelijk onregelmatige blaasmijn. Veel frass wordt naar buiten gewerkt, wat overblijft ligt in verspreide concentraties. De larve maakt verscheidene mijnen. Verpopping buiten de mijn.

mine Elongate, rather irregular blotch. Most frass is ejected, what remains is concentrated in a few heaps. The larva makes several mines. Pupaton outside the mine.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Anthoxanthum odoratum; Hierochloe odorata; Milium; Phalaroodes arundinacea; Phragmites australis; Schedonorus/a> arundinaceus.

fenologie Larven van augustus tot mei; overwintering buiten de mijn, in een hibernaculum (Koster, 2002c).

phenology Larvae from August till May; hibernation outside the mine, in a hibernaculum (Koster, 2002c).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, met uitzondering van het Balkanschiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all Europe, except the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Kop afgeplat, zwartbruin met een U-vormige tekening. Lichaam geel, ventraal op elk segment een lichtbruine, min of meer langgerekte vlek. Prothoracale plaat donkerbruin, in twee onregelmatige delen; anale plaat bijna kleurloos. Borstpoten zeer licht bruin (Koster, 2002c).

larva Head flattened, blackish brown with U-shaped marking. Body yellow, ventrally a light brown, more or less oblong, spot on each segment; prothoracic plate dark brown and divided into two irregular parts; anal plate almost colourless; thoracic legs very light brown (Koster, 2002c).

synoniemen Cosmopterix drurella auct.; Cosmopterix druryella Zeller, 1850.

synonyms Cosmopterix drurella auct.; Cosmopterix druryella Zeller, 1850.

opmerkingen Voorkeur voor de grondbladeren (Hering, 1957a).

notes Preference for the lower leaves (Hering, 1957a).

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Buhr (1935b), Chalmers-Hunt (1976a), Hering (1957a), Koster (2002c), Koster & Sinev (2003a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Pelham-Clinton (1986a), Robbins (1991a), Skala (1949a), Szőcs (1977a).

09/02/2017