Cosmopterix pulchrimella Chambers, 1875

Lepidoptera, Cosmopterigidae

Parietaria judaica, Griekenland, Athene © Steve Wullaert

Cosmopterix pulchrimella: mines on Parietaria judaica

Parietaria judaica, Greece, Athens © Steve Wullaert

Parietaria judaica, Griekenland, Lesbos, Mitilíni; mijn met larve, en pop in spinsel in een bladplooi

Cosmopterix pulchrimella

Parietaria judaica, Greece, Lesbos, Mitilíni; mine with larva and pupa in some spinning in a leaf fold

detail van hierboven

Cosmopterix pulchrimella

detail from above

secundaire mijn en pop in omgeslagen bladrand

Cosmopterix pulchrimella

secondary mine and pupa in folded leaf margin

mijn met pop

Cosmopterix pulchrimella

mine with pupa

mijn Ovaal, wittig, geribd eischaaltje meestal aan de onderzijde van het blad. De mijn begint als een korte onregelmatige gang, meestal langs de hoofdnerf, overgaand in een onregelmatige blaas. In de mijn wordt wat spinsel afgezet, waardoor deze een beetje samentrekt. De meeste frass wordt naar buiten gewerkt via een opening nabij het begin van de mijn; een deel onder het blad in spinsel hangen. De larve verhuist vaak naar een nieuwe mijn. Verpopping in de mijn (Koster & Sinev, 2003a), in een omgeslagen bladrand of een bladplooi.

mine Oval, whitish, ribbed egg shell generally at the underside of the leaf. The mine begins as a short irregular corridor, usually following the midrib, widening into an irregular blotch. Some silk is deposited in the mine, causing it to contract a bit. Most frass is ejected through an opening near the begin of the mine; some is trapped in spinning under the leaf. The larva often moves to a new mine. Pupation within the mine (Koster & Sinev, 2003a), in a folded leaf margin or in a leaf fold.

waardplanten: Urticaceae, monofaag

hostplants: Urticaceae, monophagous

Parietaria judaica, officinalis, pensylvanica; Pilea pumila.

fenologie Verscheidene, overlappende generaties.

phenology Several overlapping generations.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009); gezien het verschijnen van de soort in Engeland een soort om naar uit te kijken.

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009); because of the recent discovery of the species in Britain something to look for.

verspreiding binnen Europa Zuid-Europa; recentelijk gevonden in Engeland (Fauna Europaea, 2009; Parsons, 2002a; Parsons & Sterling, 2004a).

distribution within Europe Southern Europe; recently found in the UK (Fauna Europaea, 2009; Parsons, 2002a; Parsons & Sterling, 2004a).

synoniemen Cosmopterix parietariae (Hering, 1931); C. turbidella: Chrétien, 1926a.

synonyms Cosmopterix parietariae (Hering, 1931); C. turbidella: Chrétien, 1926a.

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Chrétien (1926a), Hering (1931c, 1936b, 1957a), Klimesch (1942a), Koster & Sammut (2006a), Koster & Sinev (2003a), Lhomme (1934c), Maček (1999a), Mineo ao (1997a), Parsons (2002a), Parsons & Sterling (2004a), Skala (1949a), Szőcs (1977a), Utech (1962a).

03/07/2014