Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850

Lepidoptera, Cosmopterigidae

Phragmites australis, de Lutte; herbarium Sjaak Koster

Cosmopterix scribaiella mine

Phragmites australis, de Lutte; herbarium Sjaak Koster

zelfde mijn, detail

Cosmopterix scribaiella mine

same mine, detail

mijn Aanvankelijk gangvormige mijn, later tot half zo breed als het blad. Als de mijn verbreed wordt gebeurt dit doordat een strook bladweefsel tussen twee lengtenerven aan de mijn wordt toegevoegd. Meeste frass in onderste deel van de mijn; een deel wordt middels een aantal kleine gaatjes naar buiten gewerkt. Zowel tijdens de overwintering als de verpopping bevindt de larve zich in het onderste deel van de mijn; de larve heeft daar een buis gesponnen, waar hij zich ook in rustpozen terugtrekt. De pop ligt met de kop naar beneden, vlak daaronder bevindt zich een al klaargemaakte opening waardoor de vlinder de mijn kan verlaten.

mine Initially a corridor, but in the end half as wide as the blade. Widening of the mine is done by adding all tissue between two thick longitudinal veins. Most frass in the lowest part of the mine; part of it is ejected through a number of small holes. Both during hibernation as in the pupal stage the larva occupies the lowest part of the mine; the larva has spun a tube here into which it also retracts during feeing pauses. The pupa is laying head downwards, just above a preformed exit opening.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phragmites australis.

fenologie Larven in augustus-april; overwintering in de mijn (Hering, 1957a; Koster, 2002c).

phenology Larvae in Augist-April; hibernation in the mine (Hering, 1957a; Koster, 2002c).

BENELUX

BE waargenomen (De Prins, 1998a, provincie Antwerpen), en in 2005 ook in Limburg (De Prins & Steeman, 2007).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a); zeldzaam (Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (De Prins, 1998a, province of Antwerpen), in 2005 also in Limburg (De Prins & Steeman, 2007).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a); rare (Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Heel Europa, uitgezonderd het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe All of Europe, excluding the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2008).

pop Zie Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a)..

synoniemen Cosmopterix hermsiella (E Hering, 1889).

synonyms Cosmopterix hermsiella (E Hering, 1889).

literatuur

references

Csóka (2003a), Drăghia (1968a), Grandi (1931a, 1933a), Hering (1924b, 1957a), Huisman & Koster (2000a), Koster (2002c), Koster & Sinev (2003a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kuchlein ao (1988a), Nowakowski (1954a), Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), De Prins & Steeman (2011a), Skala (1949a), Starý (1930a), Sterling (1997a), Szőcs (1977a), Wieser & Huemer (1999a).

01/01/2013