Cosmopterix turbidella Rebel, 1896

Lepidoptera, Cosmopterigidae

Forsskalea angustifolia, La Gomera; uit Klimesch (1983a)

Cosmopterix turbidella mine

Forsskalea angustifolia, La Gomera; from Klimesch (1983a)

Parietaria debilis; uit Hering (1927a)

Cosmopterix turbidella mines

Parietaria debilis; from Hering (1927a)

mijn De mijn begint als een gangetje dat van de hoofdnerf met de nervatuur mee in de richting van de bladrand loopt; vervolgens verbreedt de gang zich tot een onregelmatige blaas. De meeste frass wordt naar buiten gewerkt door een opening in het begin van de mijn. Veel frass blijft hangen in spinsel onder het blad. De larve verhuist veelvuldig.

mine The mine begins as a corridor that runs from the midrib in the direction of the leaf margin, following a lateral vein. Next the corridor widens into an irregular blotch. Most frass is ejected through a hole in the first section of the mine. Much frass grains are captured by spinning under the leaf. The larva regularly makes a new mine.

waardplanten: Urtiaceae, oligofaag

hostplants: Urticaceae, oligophagous

Forsskaolea angustifolia; Gesnouinia arborea; Parietaria debilis, officinalis.

fenologie Larven vanaf maart.

phenology Larvae from March on.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009); een vermelding uit Slovenië (Maček, 1999a) moet wel een vergissing zijn.

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009); a record from Slovenia (Maček, 1999a) doubtless is a mistake.

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1983a), Koster & Sinev (2003a), Maček (1999a), Skala (1949a).

09/02/2017