Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)

Lepidoptera, Cosmopterigidae

Humulus lupulus, België, Luik; © Jean-Yves Baugnée

Cosmopterix zieglerella mine

Humulus lupulus, België, Luik; © Jean-Yves Baugnée

Humulus lupulus, Susteren

Cosmopterix zieglerella mine

Humulus lupulus, Susteren

Humulus lupulus, België, prov Namen, Huy, Vallon de la Solière © Stéphane Claerebout

Cosmopterix zieglerella: active larva

Humulus lupulus, Belgium, prov Namur, Huy, Vallon de la Solière © Stéphane Claerebout

Humulus lupulus, Bergen op Zoom: larve vlak voor de verpopping

Cosmopterix zieglerella: full grown larva on Humulus lupulus

Humulus lupulus, Bergen op Zoom: larva just before pupation

mijn Brede, voldiepe gang-mijn bovenop de dikke nerven, met brede lobbige, transparante, zijtakken. De gang zelf is zeer ondoorzichtig, wit, later bruinig. In tegenstelling tot de uitlopers van de mijn, zijn de gangen van binnen bekleed met spinsel. De allermeeste frass wordt uit de mijn verwijderd; korrels blijven vaak hangen in spinseldraden onder de mijn. De larve rust in de lengte bovenop een nerf en is dan weinig opvallend. Verpopping buiten de mijn.

mine Broad full depth corridor overlying the main veins, with broad lobelike, transparant, extensions into the blade. The corridor itself is quite opaque, white, later brown. The corridors, but not the extensions, are covered with silk at their inside. Almost all frass is ejected from the mine; grains may be seen trapped in silk below the mine. The larve rests lengthwise upon a vein, and is very inconspicuous then. Pupation outside the mine.

waardplanten: Cannabaceae, monofaag

hostplants: Cannabaceae, monphagous

Humulus lupulus.

fenologie Larven in juli-september (Koster, 2002c).

phenology Larvae in July - September (Koster, 2002c).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd Ierland en de Balkan (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, except Ireland and the Balkan (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Cosmopterix eximia (Haworth, 1828).

synonyms Cosmopterix eximia (Haworth, 1828).

opmerkingen Tijdens de warme zomer van 2003 zowel in Nederland als Engeland opvallend talrijk (van As & Ellis, 2004a; Edmunds, 2004a).

notes In the warm summer of 2003 the species was remarkably numerous both in Britain and in the Netherlands (van As & Ellis, 2004a; Edmunds, 2004a).

literatuur

references

van As & Ellis (2004a), Beiger (1958a, 1970a, 1979a), Buhr (1935b, 1964a), Drăghia (1968a), Edmunds (2004a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Grandi (1931a, 1933a), Hering (1924b, 1957a), Kasy (1965a), Klimesch (1950c), Klimesch & Skala (1936a), Koster (2002c), Koster & Sinev (2003a), Kuchlein ao (1988a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (2010a), Schütze (1931a), Skala (1949a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a, 1981a), Zoerner (1969a).

07/04/2017