Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Crambidae

Echium vulgare, België, prov. Luik, Herstal, Petite Bacnure; © Jean-Yves Baugnée

Cynaeda dentalis mine

Echium vulgare, Belgium, prov. Liège, Herstal, Petite Bacnure; © Jean-Yves Baugnée

mijn Grote, voldiepe blaasmijn, vooral in de grondbladeren. Het ondoorzichtige centrum is sterk opgeblazen. Hier is de frass geconcentreerd, en vindt uiteindelijk ook de verpopping plaats. De larve kan zich ook ophouden in een galachtig opgezwollen deel van de stengel. Als gevolg van de mijn is het blad sterk vervormd.

mine Large, full depth blotch, mainly in the lower leaves. The opaque centre is strongly inflated. Here the frass is concetrated, and in the end also pupaption takes place here. The larvae can also stay in a gall-like, swollen section of the stem. As a result of the mine the leaf is strongly malformed.

waardplanten: Boraginceae, oligofaag

hostplants: Boragonaceae, oligophagous

Anchusa; Echium italicum, vulgare; Onosma.

Echium is de voornaamste waardplant.

Echium is the most important hostplant.

fenologie Larven vanaf het najaar tot juni het volgend jaar (Hering, 1957a); ze zijn volgroeid eind mei, begin juni (Buhr, 1935b).

phenology Larva from autumn till June next year (Hering, 19557a); they are full grown in end May, early June (Buhr, 1935b).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen Volgens Hering (1957a) kunnen de mijnen liggen of in het basale, of in het topdeel van het blad liggen; zelfs zou de larve stengelgallen kunnen maken. Dit laatste gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen (Buhr, 1964a).

notes The mines can occur either in the basal part of the leaf or in the tip, and the larva even can cause stem galls (Hering, 1957a). Buhr (1964a) writes that stam galls occur only in exceptional situations.

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Ahr (1966a), Amsel & Hering (1933a), Buhr (1935b, 1964a), Grabe (1955a), Hering (1955b, 1957a), Huemer (2012a), Huertas Dionisio (2007a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), De Prins & Steeman (2011a), Redfern & Shirley (2011a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Tomasi (2014a).

14/06/2015