Cynaeda gigantea (Wocke, 1871)

Lepidoptera, Crambidae

mijn Grote, sterk opgebolde, blaasmijn zonder begingang. Frass in een centrale klomp. Verpopping in de mijn, cocon in het centrum van de frass-massa.

mine Large, inflated, blotch without a preceding corridor. Frass in a central mass. Pupation in the mine, coccoon in the frass clump.

waardplanten: Boraginaceae, monofaag

hostplants: Boraginaceae, monophagous

Anchusa; Onosma.

verspreiding binnen Europa Enerzijds Frankrijk en Zwitserland, anderzijds van Hongarijë en Roemenië tot Kreta (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe At one side France and Switzerland, at the other from Hungary and Romania to Crete (Fauna Europaea, 2010).

larve Een © op www.lepiforum.de toont een volgroeide, bijna zwarte, larve.

larva A picture on www.lepiforum.de shows a full grown, almost black, larva.

synoniemen Cynaeda mendicalis Lattin, 1951.

synonyms Cynaeda mendicalis Lattin, 1951.

literatuur

references

Hering (1957a).

09/06/2010