Dentifovea fulvifascialis (Christoph, 1887)

Lepidoptera, Crambidae

mijn Voldiepe blaasmijn, die meestal in de bladtop begint. De bovenepidermis is geplooid. Verpopping binnen de mijn.

mine Full depth blotch, usually beginning in the leaf tip. The upper epidermis is folded. Pupation within the mine.

waardplanten: Boraginaceae, monofaag

hostplants: Boraginaceae, monophagous

Heliotropium rotundfolium.

Heliotropium rotundfolium komt niet voor in Griekenland; waarschijn leeft de soort daar op een andere Heliotropium-soort.

Heliotropium rotundfolium does not occur in Greece; probably the species there lives on another Heliotropium species.

fenologie Larven in mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Griekenland (Fauna Europaea, 2009); Israel, India (Hering, 1957a).

distribution within Europe Greece (Fauna Europaea, 2009); Israel, India (Hering, 1957a).

synoniemen Phlyctaenodes foviferalis Hampson, 1900.

synonyms Phlyctaenodes foviferalis Hampson, 1900.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Hering (1957a).

modif. 2.iii.2009