Dialectica hedemanni (Rebel, 1896)

Lepidoptera, Gracillariidae

Malva neglecta; uit Hering (1927a)

Dialectica hedemanni mines

Malva neglecta; from Hering (1927a)

mijn Aanvankelijk een breed, epidermaal gangetje, uiteindelijk een voldiepe doorzichtige blaasmijn. In de mijn wordt spinsel afgezet, maar zo weinig dat blaas nauwelijk gerimpeld is. Verpopping buiten de mijn.

mine Initially a broad epidermal corridor, in the end a full depth transparant blotch. Some silk is deposited inside the mine but only a little, and the blotch is hardly puckered. Pupation outside the mine.

waardplanten: Malvaceae, monofaag

hostplants: Malvaceae, monophagous

Malva acerifolia, arborea, neglecta, parviflora, phoenicea, sylvestris.

fenologie Larven in maart.

phenology Larvae in March.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, Madeira (Klimesch, 1979a).

distribution within Europe Canary Isands, Madeira (Klimesch, 1979a).

larve Volgroeide larve intens rood.

larva Full grown larva bright red.

synoniemen Acrocercops, Gracillaria, hedemanni.

synonyms Acrocercops, Gracillaria, hedemanni.

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1979a).

12/05/2014