Dichelia histrionana (Frölich, 1828)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Jonge larven mineren een aantal naalden uit, vanuit een rond gaatje dat meestal aan de basis ligt. Gemineerde naalden zijn door een spinsel omgeven. De frass wordt naar buiten gewerkt en blijft ten dele in het spinsel hangen. De larven zijn vaak buiten de mijn te zien, in het spinsel. Oudere larven leven vrij tussen samengesponnen naalden.

mine Young larvae mine a number of leaves, entering though a round opening, mostly in the base of the leaf. Mined leaves are spun together. The frass is ejected, part of it is trapped in the spinning. Often the larvae can be seen outside the mine, in the spinning. Older larvae live free, also among spun leaves.

waardplanten: Pinaceae, oligofaag

hostplants: Pinaceae, oligofaag

Abies alba; Picea abies.

Picea is de belangrijkste waardplant.

Picea is the main host plant.

fenologie Larven van augustus tot juni, mijnen alleen vóór de overwintering (Patočka, 1960a).

phenology Larvae from August to June the following year, mining only before hibernation (Patočka, 1960a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX rrecorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot België, Italië en Griekenland, en van Nederland tot Polen en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to Belgium, Italy, and Greece, and from the Netherlands to Poland and Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Jonge larve heldergroen, met kastanjebruine tot zwarte kop en wit labrum (bovenlip); anale kaam aanwezig, 7 tanden (Swatschek, 1958a; Patočka, 1960a).

larva Young larvae bright green, head chestnut to black, with a white labrum (upper lip). Anal comb present, about 7 promngs (Swatschek, 1958a; Patočka, 1960a)..

synoniemen Parasyndemis histrionana.

synonyms Parasyndemis histrionana.

literatuur

references

Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka (1960a), Swatschek (1958a), Szőcs (1977a).

modif. 5.ix.2009