Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)

Lepidoptera, Gelechiidae

Juniperus, USA; © Connecticut Agricultural Experiment Station Archive, Bugwood.com

Dichomeris marginella larva

Juniperus, USA; © Connecticut Agricultural Experiment Station Archive, Bugwood.com

mijn De jonge larven mineren een of twee naalden uit. Later leven ze vrij in een gemeenschappelijk spinsel waarin ook veel fras en uitgegeten naalden.

mine The young larvae mine one or two needles. Later they live free in a communal web in which also much frass and remants of needles are stuck.

waardplanten: Cupressaceae, monofaag

hostplants: Cupressaceae, monophagous

Juniperus.

fenologie Minerende larven midden in de zomer; vrijlevende larven tot de voorzomer van het volgend jaar (Freeman, 1967a).

phenology Mining larvae in mid-summer; free living larvae till early summer of the following year (Freeman, 1967a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Almost all Europe (Fauna Europaea, 2010).

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Freeman (1967a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a).

11/07/2010