Digitivalva arnicella (von Heyden, 1863)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

Arnica montana, Borger; leg JGB Oostermeijer & SH Luijten

Digitivalva arnicella mine

Arnica montana, Borger; leg JGB Oostermeijer & SH Luijten

mijn Aanvankelijk een bleekgroene smalle, soms vertakte, gangmijn, later verbreedt deze zich sterk. Frass in een onregelmatige, tamelijk brede centrale lijn. De larve gaat vaak van het ene blad naar het andere over. Voor de verpopping wordt een nieuwe, onderzijdige mijn gevormd.

mine At first a light green, narrow, sometimes branching corridor, widening considerably later. Frass in an irregular, rather broad central line. The larva frequently moves to another leave. Pupation in a separate, lower-surface mine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Arnica montana.

fenologie Larven van de herfst tot mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from autumn till May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën en Italië, en van Frankrijk tot de Baltische Staten en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees and Italy, and from France to the Baltic States and Romania (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a). Zie van Nieukerken & Koster (1999a) voor een afbeelding.

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a). See van Nieukerken & Koster (1999a) for a picture.

synoniemen Acrolepia arnicella.

synonyms Acrolepia arnicella.

opmerkingen In Nederland een sterk achteruitgaande soort.

notes In the Netherlands a strongly declining species.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1964a), Corley, Merckx, Cardoso, Dale,Marabuto, Maravalhas & Pires (2012a), Gaedike (1972a), Hering (1931a, 1957a, 1963a), Huber (1969a), Huemer (1986b), Klimesch (1958a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), van Nieukerken & Koster (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Wegner (2010a).

15/05/2017