Digitivalva eglanteriella (Mann, 1855)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn De larven zouden boren in de jonge scheuten, en van daaruit bladeren mineren.

mine The larvae are reported to bore in young shoots, from where leaves are mined.

waardplanten: Asteraceae, monofaag (?)

hostplants: Asteraceae, monophagous (?)

Helichrysum italicum.

Door Huertas Dionisio (2007a) ook gemeld van Dittrichia viscosa.

Reported by Huertas Dionisio (2007a) also from Dittrichia viscosa.

fenologie Larven van herfst tot april (Hering, 1957a).

phenology Larvae from autumn till April (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa ZW-Europa: Frankijk, Iberisch Schiereiland, Corsica (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe SW Europe: France, Iberian Peninsula, Corsica (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Acrolepia eglanteriella.

synonyms Acrolepia eglanteriella.

literatuur

references

Baldizzone & Triberi (1982a), Hering (1957a, 1963a), Huertas Dionisio (2007a), Klimesch (1942a).

23/11/2014