Digitivalva granitella (Treitschke, 1833)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

Inula conyza, België, prov. Namur, Saint-Servais, carrières d'Asty-Moulin; © Jean-Yves Baugnée

Digitivalva granitella mine

>Inula conyza, Belgium, prov. Namur, Saint-Servais, carrières d'Asty-Moulin; © Jean-Yves Baugnée

detail

Digitivalva granitella mine

detail

mijn De mijn begint met een lange, smalle gang die volgens Hering (1957a) begint vanuit de hoofdnerf of de bladbasis. Deze zet zich voort in een grote, voldiepe blaas waaruit de frass bijna volledig wordt verwijderd. De larve kan de mijn verlaten en elders herbeginnen, zodat ook mijnen zonder begingang voorkomen. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine begins with a long and narrow corridor, that, according to Hering (1957a) originates in the midrib or leaf base. This continues into a large, full depth blotch from which almost all frass is ejected. The larva can leave its mine, and restart elsewhere; min without initial corridor can occur therefore. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Inula conyzae, helenium.

Vermeldingen van Buphthalmum salicifolium en Pulicaria dysenterica zijn vrijwel zeker, van Inula britannica en Dittrichia viscosa waarschijnlijk, onjuist (zie Klimesch, 1956b).

References to Buphthalmum salicifolium and Pulicaria dysenterica are almost certainly, and to Inula britannica and Dittrichia viscosa probably, incorrect (zie Klimesch, 1956b).

fenologie Larven in april-mei, en in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in April - May, and June - July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX mniet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot het Iberisch scheireiland, Sardinië, Italië en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany and Poland to the Iberian peninsula, Sardinia, Italy, and Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a); ligt in een netvormige cocon.

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a); lies in a reticulate cocoon.

synoniemen Acrolepia granitella; Digitivalva variella (Müller-Rutz, 1920).

synonyms Acrolepia granitella; Digitivalva variella (Müller-Rutz, 1920).

literatuur

references

Amsel & Hering (1933a), Beiger (1979a), Buhr (1935b), Gaedike (1972a), Hartig (1939a), Hering (1936b, 1957a), Klimesch (1950c, 1956b), Patočka & Turčáni (2005a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a).

23/11/2014