Digitivalva orientella (Klimesch, 1956)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn Niet besschreven; vermoedelijk gelijkend op de mijn van D. granitella.

mine Undescribed, probably similar to the mine of D. granitella.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Inula germanica.

In de oudere literatuur kan Inula ook betrekking hebben op Dittrichia en Pulicaria.

In the older literature Inula can also refer to Dittrichia and Pulicaria.

verspreiding binnen Europa Slovenië, Kroatië, Macedonië, Ukraïne, Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Slovenia, Croatia, Macedonia, Ukaine, Southern Russia (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Gaedike & Baldizzone (2008a) Krk, Hering (1957a), Klimesch (1956b).

10/02/2017