Digitivalva perlepidella (Stainton, 1849)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn Een of enkele brede gangen, uitstralend van de bladbasis , vaak langs de hoofdnerf, verder naar de bladtop overgaand in een afgeronde blaas zonder frass. De larve, die alleen 'snachts schijnt te eten, trekt zich tijdens vreetpauzes terug in de bladbasis en is dan onzichtbaar. Vaak twee larven in een mijn. Verpopping in een apart mijntje (poppenwieg). Mijnen vooral in de onderste bladren.

mine One or several broad corridors, radiation from the leaf base, often along the midrib, towards the leaf tip widening into a roundish blotch, not containg any frass. The larva, that seems to feed only at night, retreats during feeding pauses in the leaf base and is invisible then. Often two larvae in a mine. Pupation in a little separate mine (pupal chamber). Mines mainly in the lower leaves.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Inula conyzae.

In oudere literatuur vaak geassocieerd met Plantago major; dit berust op verwarring met een Apteropeda-mijn (Hering, 1963a).

In older literature often associated with Plantago major; this goes back to confusion with an Apteropeda mine (Hering, 1963a).

fenologie Larven in april-mei (Agassiz, 1996a), october tot mei (Hering,1957a), april-mei en juli-augustus (Hering, 1963a).

phenology Larvae in April - May (Agassiz, 1996a), October till May (Hering, 1957a), April - May and July - August (Hering, 1963a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (van Nieukerken ea, 1993a; Microlepidoptera.nl).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (van Nieukerken ao, 1993a; Microlepidoptera.nl).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot Bulgarijë, en van Polen tot de Pyreneeen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Britain to Bulgaria, and from Poland to the Pyrenees (Fauna Europaea, 2009).

larve Bleekgeel tot groenig, kop lichtbruin.

larva Pale yellow to greenish, head pale brown.

synoniemen Acrolepia perlepidella.

synonyms Acrolepia perlepidella.

literatuur

references

Agassiz (1996a), Gaedike (1972a), Hering (1957a, 1963a), Klimesch (1958a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leideritz & Seliger (2013a), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), van Nieukerken & Koster (1999a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a).

02/04/2017