Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn Wittige of bruinige voldiepe blaasmijn, voorafgegaan door een kort gangetje dat begint op de hoofdnerf of in de bladbasis. Frass in onregelmatige korrels; een deel wordt uit de mijn verwijderd. De larve maakt verscheidene mijnen, Veropopping buiten de mijn.

mine Whitish or brownish full depth blotch, prreceded by a short corridor that originates on the midrib or in the leaf base. Frass grains irregularly dispersed; part of the frass is ejected from the mine. The larva makes several mines. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Pulicaria dysenterica.

Volgens Agassiz 1996a) zelden ook op Eupatorium cannabinum.

Kasy (1979a) vond imagines op plaatsen waar geen Pulicaria in de buurt groeide, maar wel veel Inula, en veronderstelt daarom dat ook dat een waardplant is.

According to Volgens Agassiz 1996a) occasionally also on Eupatorium cannabinum.

Kasy (1979a) found adults in places where no Pulicaria was present, but where Inula was abundant; he supposes therefore that the latter is a hostplant too.

fenologie Larven in juni-juli (Agassiz, 1996a); overwintering als imago.

phenology Larvae in June - July (Agassiz, 1996a); hibernation as adult.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy, and Greece, and from Ireland to Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

larve Eenkleurig geelgroen (dorsaal een wat donkerder lengtelijn) met lichtbruine kop.

larva Uniformly yellowish green (dorsally a somewhat darker length line) with light brown head.

pop In een netvormige cocon, onder een blad of tussen strooisel.

pupa In a reticulate cocoon, onder a leaf or among litter.

synoniemen Acrolepia pulicariae; A. granitella auct.

synonyms Acrolepia pulicariae; A. granitella auct.

literatuur

references

Agassiz (1996a), Gaedike (1972a), Gaedike & Baldizzone (2008a), Hering (1930b, 1957a), Kasy (1979a), Klimesch (1956b, 1958a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002a), Kuchlein & de Vos (1999a), van Nieukerken & Koster (1999a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), Robbins (1991a), Szőcs (1977a).

10/02/2017