Digitivalva reticulella (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn Jonge larven maken een fijn gangetje, beginnend in de bladbasis, met een smalle frasslijn, vaak langs de zijde van de mijn. Ze kunnen de mijn verlaten en elders een nieuwe maken. Deze latere mijnen of mijn-gedeelten zijn veel breder; vrijwel alle frass wordt naar buiten gewerkt (maar blijft voor een deel in de plantenharen hangen). Oudere larven leven vrij tussen de bloemhoofdjes.

mine Young larvae make a narrow corridor, starting in the leaf base, with a narrow frassline that often lies at one side. They can leave the mine and restart elesewhere. Later mines or mine sections are much wider; most of the frass is ejected (though grains may get stuck in the plant hair cover). Older larvae live free among the flower heads.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Filago arvensis; Gnaphalium sylvaticum; Helichrysum arenarium; Laphangium luteoalbum.

fenologie Minerende larven in maart-april (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae in March - April (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Bulgarijë, en van België tot Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandianvia and Finland to the Iberian Peninsula, Italy and Bulgaria, and from Belgium to Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel, met bruine kop (Hering, 1957a).

larva Body yellow, head brown (Hering, 1957a).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Acrolepia cariosella (Treitschke, 1835).

synonyms Acrolepia cariosella (Treitschke, 1835).

literatuur

references

Beiger (1979a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b), Gaedike (1972a), Hering (1957a, 1963a), Klimesch (1958a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

09/02/2017