Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn Gang, gevolgd door een grote voldiepe blaas. Frass in de gang in een centrale lijn, in de blaas verspreid. Verpopping buiten de mijn.

mine Corridor, followed by a large, ful depth blotch. Frass in the corridor in a central line, in the blotch scattered. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag (monofaag ?)

hostplants: Asteraceae, oligophagous (monophagous ?)

Dittrichia viscosa; Solidago virgaurea.

Volgens de oorspronkelijke beschrijving levend op Solidago virgaurea; Hering (1963a) kweekte de soort echter uit Dittrichia viscosa. Omdat beide soorten vegetatief ietwat op elkaar lijken is de laatste wellicht de juiste en enige waardplant. Daar staat tegenover dat Ditrichia en Solidago betrekkelijk nauw met elkaar verwant zijn.

According to the original description living on Solidago virgaurea; Hering (1963a), however, reared the species from Dittrichia viscosa. Because both species have some resemblance in vegetative condition possibly the latter is the only correct hostplant. At the other hand the two plant genera are relatively closely related.

fenologie Larven in juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June (1957a).

verspreiding binnen Europa Spanje, Zuid-Frankrijk.

distribution within Europe Spain, southern France.

pop In een wijdmazige cocon (Hering, 1957a).

pupa In a reticulate cocoon (Hering, 1957a).

synoniemen Acrolepia solidaginis.

synonyms Acrolepia solidaginis.

literatuur

references

Hering (1957a, 1963a), Klimesch (1956b), Michalska (1970a).

23/11/2014