Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn Een of enkele vrij brde gangen met een centrale frasslijn uitstralend van de bladbasis of hoofdnerf. De latere voorzetting heeft meer het karakter van een langgrekte blaas. Verpoppng in de het blad, in een geïsoleerd klein blaasje zonder frass.

mine One or a few rather broad corridors radiating form the leaf basis or midrib. The later continunation is rather an elongated blotch. Pupation within the leaf, in a separate small blotch that contains no frass.

waardplanten: Asteraceae, monofaag (?)

hostplants: Asteraceae, monophagous (?)

Inula britannica, conyzae, salicina.

Hering (1963a) bericht ook van een kweek uit Pulicaria dysenterica, maar vraagt zich af of het wel om dezelfde soort gaat.

Hering (1963a) refers to a rearing from Pulicaria dysenterica, but expresses doubt if it concerns the same species.

fenologie Larven van october tot mei, en in juli-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae from October till May, and in July - August (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot de Pyreneën, Alpen en Roemenie, en van Frankrijk tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Finland to the Pyrenees, Alps, and Romania, and from France to southern Russia (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Acrolepia valeriella.

synonyms Acrolepia valeriella.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b), Gaedike (1972a), Hering (1957a, 1963a), Kasy (1965a), van Nieukerken & Koster (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a).

23/11/2014