Ditula angustiorana (Haworth, 1811)

Lepidoptera, Tortricidae

waardplanten: poloyfaag, niet minerend, op loofbomen en struiken; zeer zelden op coniferen. Is vermeld als minerend op Abies (Robbins, 1991a).

hostplants: a polyphagous non-miner of deciduous trees and shrubs; very rare on conifers; has been recorded as mining Abies (Robbins, 1991a).

fenologie nazomer, overwinterend als kleine larve; één generatie.

phenology Univoltine: late summer, overwintering as a small larva.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Ierland tot Slovenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Sweden to the Iberian Peninsula and Italy, and from Ireland to Slovenia (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Corley (2005a), Kuchlein & de Vos (1999a); Robbins (1991a).

31/12/2012