Ectoedemia aegaeica Z Laštuvka, A Lastuva & Johansson, 1998a

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Sterk gelijkend op de mijn van Ectoedeia groschkei, maar wat kleiner.

mine Strongly resembling the mine of Ectoedeia groschkei, but aomewhat smaller.

waardplanten: Lamiaceae ?

hostplants: Lamiaceae ?

Vitex agnus-castus?

De associatie met deze waardplant is zeer waarschijnlijk, maar niet volstrekt zeker.

The association with this host is probabble, but not fully established.

verspreiding binnen Europa Griekenland (vasteland en Rhodos).

distribution within Europe Greece (mainland and Rhodes).

literatuur

references

Laštuvka & Laštuvka (1998a).

30/08/2014