Ectoedemia aegilopidella (Klimesch, 1978)

Lepidoptera, Nepticulidae

Quercus macrolepis, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Ectoedemia aegilopidella mine

Quercus macrolepis, Rhodes; from Klimesch (1978b)

mijn Ei aan de bovenzijde van het blad. De mijn is een zeer dicht gekronkelde gang die snel breder wordt. De zwarte frass ligt in een brede lijn. Bij schaduwbladeren eindigt de mijn in een secundaire blaas, en laat de frass aan weerszijden brede heldere zomen vrij. Bij de dikkere bladeren die op de zon staan is de mijn veel korter en compacter, en vult de frass de hele gang.

mine Oviposition at the upper surface of the leaf. The mine is a very densely contorted corridor that widens quickly. The black frass lies in a broad band. In shadow leaves the mine ends in a secondary blotch, and the frass leaves broad transparant seams at either side. In the thicker leaves that are sun-exposed the mine is much shorter and more compact, and the frass completely fills the corridor.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus ithaburensis subsp. macrolepis.

fenologie Bezette mijnen werden gevonden in september.

phenology Occupied mines were found in September.

verspreiding binnen Europa Griekenland (vasteland, Rhodos) (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Greece (mainland, Rhodes) (Fauna Europaea, 2009).

larve Smaragdgroen, kopkapsel bruin; geen ventrale platen.

larva Emerald green, head capsule brown; no ventral plates.

literatuur

references

Klimesch (1978b), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a).

10/02/2017