Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)

Lepidoptera, Nepticulidae

Agrimonia eupatoria, België, prov. Luxemburg, Belvaux: de twee larven het meest links en onderaan op de ©, met donkere kop (de larven met ± gele kop zijn Stigmella aeneofasciella); uit van Nieukerken (2006a)

Ectoedemia agrimoniae mines

Agrimonia eupatoria, Belgium, prov. Luxembourg, Belvaux: the two larvae far left and far down in the picture, with dark head (the larvae with ± yellow head are Stigmella aeneofasciella); from van Nieukerken (2006a)

Agrimonia eupatoria, België, prov. Luxemburg, Resteigne; © Jean-Yves Baugnée, det. Erik van Nieukerken

Ectoedemia agrimoniae mines

Agrimonia eupatoria, Belgium, prov. Luxembourg, Resteigne; © Jean-Yves Baugnée, det. Erik van Nieukerken

mijnen in doorzicht

Ectoedemia agrimoniae mines

mines lighted from behind

mijn De mijn begint bij een onderzijdig ei. Vandaar een aanvankelijk sterk gekronkelde smalle gang met een onderbroken lineaire frasslijn. Verderop gaat deze over in een brede gang of langgerekte blaas, met verspreide frass. Vaak een aantal mijnen in een blad. Verpopping binnen de mijn in een violette tot zwartige cocon.

mine Oviposition at the leaf underside. There starts an initially strongly contorted narrow corridor with a linear interrupted frass line. This is continued in broad corridor or elongated blotch with dispsered frass. Often a number of mines in a leaf. Pupation inside the mine, in a a violet to blackish cocoon.

waardplanten: Rosaceae, nauw oligofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly oligophagous

Agrimonia eupatoria; Aremonia agrimonioides.

Door Stolnicu (2007a) gemeld van Agrimonia procera.

Reported by Stolnicu (2007a) from Agrimonia procera.

fenologie Larven van eind augustus tot october (Johansson ea, 1990a).

phenology Larvae from end of August till October (Johansson ao, 1990a).

BENELUX

BE waargenomen (van Nieukerken, 2006b).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (van Nieukerken, 2006b).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Engelandd tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Greece, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve Groengeel, ganglia opvallend, bruin; kop bruin; geen ventrale platen.

larva Greenish yellow, ganglia conspicuous, brown; head brown; ventral plates absent.

synoniemen Stigmella, Nepticula, agrimoniae.

synonyms Stigmella, Nepticula agrimoniae.

opmerkingen Soort van warme, droge, kalkhellingen.

notes Species of warm, dry, chalk slopes.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1958a, 1979a), Bengtsson (2008a), Buszko & Baraniak (1989a), Buszko & Beshkov (2004a), J Černý (2001a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1932g, 1957a), Huber (1969a), Johansson ao (1990a), Laštuvka & Laštuvka (1997a), Michalska (1970a, 1972a), van Nieukerken (1985a, 1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a, 2010a), Skala (1939a), Steuer (1995a), Stolnicu (2007a), Šulcs (1996a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Wieser & Huemer (1999a).

15/01/2017