Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)

Lepidoptera, Nepticulidae

Crataegus monogyna, Duin en Kruidberg

Ectoedemia atricollis mine

Crataegus monogyna, Duin en Kruidberg

Malus domestica, Duin en Kruidberg

Ectoedemia atricollis mine

Malus domestica, Duin en Kruidberg

Crataegus monogyna, Overveen

Ectoedemia atricollis mine

Crataegus monogyna, Overveen

mijn Het ei wordt afgezet aan de bladonderzijde. Vandaar loopt een voldiepe gang die zich gaandeweg tot een onregelmatig-elliptische blaas verbreedt. Het ganggedeelte van de mijn volgt gewoonlijk voor een groot deel de bladrand. Als het ei is afgezet ver van de bladrand maakt de gang aanvankelijk een paar slordige kronkels rond de ovipositieplek maar als, zoals vaak gebeurt, het ei vlakbij de bladrand ligt, wordt meteen de bladrand aangehouden. Frass zwartbruin (zelden bruin) in de begingang, zwart in de blaas. In de begingang ligt de frass in klonten of onduidelijke boogjes; in de blaas ligt de frass korrelig verspreid. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in de bovenepidermis, in tegenstelling tot Bohemannia pulverosella, waarmee atricollis samen kan voorkomen op appel (Emmet, 1983a; Johansson ea, 1990a).

mine Oviposition on the leaf underside. There begins a full depth corridor that gradually widens into an irregular elliptic blotch. Generally the corridor part follows the leaf margin over a long distance. If oviposition occurred well away from the leaf margin, the corridor starts by making some irregular loops around the oviposition site; however, when, as often occurs, the egg is placed close to the leaf margin, at once the leaf margin is taken. Frass blackish brown (rarely brown) in the corridor, black in the blotch. In the corridor the frass lies in lumps or indistinct coils; in the blotch the frass is irregularly dispersed. Pupation outside the mine; exit slit in the upper epidermis, contrary to Bohemannia pulverosella, with which atricollis may co-occur on Apple (Emmet, 1983a; Johansson ao, 1990a).

waardplanten: Rosaceae, Staphyleaceae; nauw polyfaag

hostplants: Rosaceae, Staphyleaceae; narrowly polyphagous

Crataegus laevigata, monogyna; Malus domestica, sylvestris; Mespilus germanica; Pyrus communis; Prunus avium, cerasifera, domestica subsp. insititia, mahaleb; Sorbus aucuparia; Staphylea pinnata.

In ieder geval in NW Europa is meidoorn de belangrijkste waardplant. Waarnemingen van Prunus spinosa hebben waarschijnlijk alle betrekking op Ectoedemia spinosella (van Nieukerken, 1985a).

In any case in NW Europe Hawthorn is the most important hostplant. Records from Prunus spinosa probably all refer to Ectoedemia spinosella (van Nieukerken, 1985a).

fenologie Larven van eind augustus tot october (Emmet, 1983a).

phenology Larvae from end August till October (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE wargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Ellis, Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Ellis, Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees, Italy, and Romania, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Stigmella atricollis; Nepticula aterrima Wocke, 1865; N. malivora Toll, 1936; N. aterrimoides Skala, 1940; Ectoedemia staphyleae Zimmermann, 1944.

synonyms Stigmella atricollis; Nepticula aterrima Wocke, 1865; N. malivora Toll, 1936; N. aterrimoides Skala, 1940; Ectoedemia staphyleae Zimmermann, 1944.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1935b, 1936a, 1964a), Buszko & Baraniak (1989a), J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1971a, 1983a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1921a, 1932g, 1957a, 1961a), Huber (1969a), Huemer (1988a), Johansson ao (1990a), Kasy (1987a), Klimesch (1936a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), ME & MA Kurz (2007a), Laštuvka & Laštuvka (1997a), Maček (1999a), van Nieukerken (1985a, 1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a, 2010a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Nowakowski (1954a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1939a, 1941a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981), Zoerner (1969a).

10/02/2017