Ectoedemia caradjai (Groschke, 1944)

Lepidoptera, Nepticulidae

Quercus cf pubescens, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Ectoedemia caradjai mine

Quercus cf pubescens, Rhodes; from Klimesch (1978b)

Quercus macrolepis, Anatolië; uit Klimesch (1978b)

Ectoedemia caradjai mine

Quercus macrolepis, Anatolia; from Klimesch (1978b)

mijn Ei aan de onderzijde van het blad. De mijn is een kort, zeer sterk gekronkeld, bijna geheel met frass gevuld gangetje, dat zich verbreedt tot een peervormig bovenzijdig blaasje waar de frass in het basale deel ligt. Verpopping buiten de mijn.

mine Oviposition of the underside of the leaf. The mine is a short, strongly contorted corridor, almost completely filled with frass, widening into a pear-shaped upper-surface blotch with the frass in its basal part. Pupation external.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus coccifera, frainetto, ithaburensis subsp. macrolepis, petraea, pubescens, pyrenaica, robur.

fenologie Larven in juli-augustus, veel vroeger dan de andere Ectoedmia's op eik; in Zuid-Europa tenminste drie generaties per jaar (van Nieukerken ea, 2006a, 2010a).

phenology Larvae in July - August, much earlier than the other Ectoedemias on oak; in southern Eueropew at least three generations per year (van Nieukerken ao, 2006a, 2010a).

verspreiding binnen Europa Ten zuiden van de lijn Frankrijk, Tsjechië, Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South of the line France, Czechia, Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve Groen; ventrale platen afwezig.

larva Green; ventral plates absent.

synoniemen Nepticula, Stigmella caradjai.

synonyms Nepticula, Stigmella caradjai.

opmerkingen Hering (1932g) herkende se soort als eerste, maar hij beschreef uitsluitende de mijn. Volgens de nomenclatuur-regels geldt na 1930 louter de beschrijving van the work of an animal niet als een acceptabele soortsbeschrijving. De eerste die de soort geldig beschreef was Groschke in 1944.

notes Hering (1932g) was the first to recognise this species, but he described only the mine. According to the rules of nomenclature the description of the work of an animal, published after 1930, does not form an available publication. The first available description was by Grosche (1944a).

literatuur

references

Beiger (1980a), Corley (2005a), Groschke (1944a), Hering (1932g, 1934a, 1957a), Kasy (1987a), Klimesch (1950c, 1978b), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a, 2014a), Maček (1999a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006, 2010a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Skala (1939a), Szőcs (1977a, 1981a), Tomov & Dimitrov (2007a).

10/02/2017